Nieuwe informatie over gemeentelijke en provinciale genomen maatregelen!
E-mail niet goed zichtbaar? klik hier voor de online versie.
Bouwsociëteit Rivierenland

Maatregelen van gemeente Tiel voor ondernemers

Beste leden,

Het coronavirus en de bestrijding daarvan raakt momenteel iedereen. De maatregelen die getroffen zijn om het virus te bestrijden en onze bevolking gezond te houden hebben ook grote invloed op onze economie en op de bedrijfsvoering. Het College van de gemeente Tiel heeft daarom besloten tot een aantal tijdelijke gemeentelijke maatregelen. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het landelijke maatregelenpakket en gelden voor dezelfde periode die de rijksoverheid hanteert (thans 1 juni). Meer informatie over de maatregelen staan op www.tiel.nl\ondernemers. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd om gezamenlijk de gevolgen van de Coronacrisis op onze stad te verzachten.

 
Download hier de brief van de  


Doe mee aan het Corona Ondernemerspanel

Ondernemers staan voor grote uitdagingen. Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, de provincie en Oost NL een coronacrisis ondernemerspanel opgesteld. Hierin worden ondernemers gevraagd naar de impact van deze crisis. Met deze korte vragenlijst krijgen we inzicht in de impact op jou als ondernemer. De resultaten worden gebruikt om (lokale) overheid te informeren over de behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen om je als ondernemer te ondersteunen.

De vragenlijst is in maximaal 10 minuten in te vullen. Elke ondernemer moet nu gehoord worden, zodat we samen de juiste acties kunnen inzetten om uit deze crisis te komen.

www.right.nl/coronaondernemerspanel

Contact

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een e-mail naar: info@ondernemerscooperatietiel.nl

Afmelden nieuwsbrief